Undervisning 

Jag har undervisat sedan 16 års ålder.

Hos mig kan du lära dig: Musik i alla stilarter. Finger-vibrato, handleds-vibrato, arm-vibrato, stråkteknik (båda teckniken där stråken går rakt och den där den går "i ottor" (Ivan Galamian)), att läsa noter, och självklart mycket mer om violin och musik.